į pradžią turinys susisiekite


STRUKTŪRA IR KONTAKTAI » Direktorės gyvenimo aprašymas spausdinti

GYVENIMO APRAŠYMAS


Vardas Pavardė                Elvyra Šalnienė

Gimimo data                      1952-04-01

Adresas                              Gėlių g. 17, Šventragio km., Igliaukos sen.,  Marijampolės sav.

Telefono numeris              8 612 97545

Šeimyninė padėtis            Ištekėjusi, išauginusi 3 dukras.

Išsilavinimas                    Kapsuko O.Sukackienės pedagoginė mokykla,1982-02-26, ikimokyklinių įstaigų auklėtoja
 
Darbinė veikla:
                     Nuo 1974 - 1977 m. Igliaukos apylinkės karinės įskaitos vedėja.
                     1977-07-19 ---  1991-10-01  „Igliškio“ kol. vaikų darželio auklėtoja.
                     1991-10-01 ---- 1995-03-01   Igliaukos apylinkės Šventragio vaikų darželio vedėja.
                     1995-03-01 ---- 2000-05-01   Marijampolės rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus Šventragio vaikų darželio vedėja.
                     2000-05-01  Marijampolės savivaldybės   Šventragio vaikų darželio vedėja.
                     Nuo  2005-01-07    Šventragio vaikų darželio direktorė

Kvalifikacija: 2000-04-21 suteikta pirma vadovo kvalifikacinė kategorija.(Kopija pridedama)

                                           2005-06-13 vadovų atestacijos komisijos  posėdžio protokolu pritarta I vadovų     kvalifikacinės kategorijos reikalavimams.

                                           2010-06-17 suteikta III vadybos kvalifikacinė kategorija.
                                           Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015-05-27 įsakymu Nr. DV-834

patvirtinta veikla ir kompetencija atitinka  turimai III kvalifikacinės kategorijos reikalavimus. Pratęsta iki 2020-09-01
Darbas kompiuteriu:      „MS Office“ („Word“, „Excel“),
                                   Darbas programomis: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe    Photoshop, Picasa Photo Viewer.
  
Kalbos                             Gimtoji kalba - lietuvių. Rusų  kalba – galiu susikalbėti.

 

Asmeninės savybės          Vertinu draugišką, mokantį dirbti individualiai kolektyvą.
                                        Išmanau darbo organizavimo tvarką, susipažinusi su darbo teisės pagrindais. 
                                        Mielai imuosi iniciatyvos bei atsakingai vykdau patikėtas užduotis.