į pradžią turinys susisiekite


STRUKTŪRA IR KONTAKTAI spausdinti

Bendros žinios apie įstaigą


Įstaigos pavadinimas: Marijampolės savivaldybės Šventragio vaikų darželis
Adresas:  Šventragio k., Igliaukos sen., LT-69116 Marijampolės sav.
               Tel.: (8 343) 62712
               El. paštas: sventragiodarzelis@gmail.com
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Darželio savininkas - Marijampolės savivaldybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija - Marijampolės savivaldybės taryba.
Darželio grupė - ikimokyklinio ugdymo mokykla.
Pagrindinė paskirtis – ikimokykliniam vaiko ugdymui ir priešmokykliniam ugdymui skirta įstaiga
Ugdymo kalba – lietuvių
Ugdymo forma – dieninė.
Darželio veiklos laikotarpis neribotas.
Darželis yra paramos gavėjas.
Darželis yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą su užrašu „Marijampolės sav. Šventragio vaikų darželis“, blanką su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290387940

 

 

Darželio taryba

         

Tarybos pirmininkas - tėvų atstovas Raimonda Knoknerienė

 Nariai - grupės auklėtoja Rima Čiužienė

              tėvų atstovas Virgita Žarnauskaitė- Tamulienė

              tėvų atstovas Asta Prajarienė                                     

             bendruomenės atstovas Jūratė Baltrušaitienė

 

Darželio tarybos funkcijos


• nustatyti darželio veiklos perspektyvas, pagrindines darbo kryptis
• aprobuoti darželio nuostatus, darbo tvarkos taisykles, darželio veiklos programą, strateginį planą
• inicijuoti darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą
• talkinti darželio direktoriui, formuojant darželio materialinius resursus
• teikti pasiūlymus dėl darželio darbo tobulinimo, saugaus darbo, vaikų ugdymo sąlygų sudarymo.

 

 

Įstaigos struktura.docx